Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παίρνεται τον χρόνο να διαβάσετε την πολιτική μας όσων αφορά τις επιστροφές/αλλαγές καθώς είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και για εσάς και για εμάς.

Σε καμία περίπτωση τo δικαιώματα υπαναχώρησης δεν πρέπει να συγχέεται με την περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, καθώς αυτά καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις των κατασκευαστών και οι όροι αναγράφονται στη συνέχεια.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Έχουμε την εγγύηση των προμηθευτών μας, ότι τα προϊόντα που διαθέτουμε, έχουν ελεγχθεί και δεν έχουν κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα. Αν, παρ’ όλα αυτά, ανακαλύψετε κάποιο ελάττωμα στα προϊόντα μας οφείλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας το ταχύτερο δυνατόν και άμεσα την ημέρα παραλαβής του προϊόντος ή το αργότερο την επόμενη ημερολογιακή ημέρα με e-mail στο support@legende.gr.

Τα ελαττωματικά προϊόντα για τα οποία προβλέπεται από αυτούς τους όρους αντικατάσταση, πρέπει να επιστραφούν στην ίδια κατάσταση που στάλθηκαν και θα πρέπει να περιλαμβάνουν, την απόδειξη/τιμολόγιο αγοράς, το προϊόν αχρησιμοποίητο με οποιοδήποτε τρόπο στην μορφή που το παραλάβατε, την εγγύηση του, το κουτί του, να μη υπάρχει τυχόν προσαρμογή/κομμάτια που έχουν αφαιρεθεί ή έχουν προστεθεί, βιβλιαράκι με οδηγίες (στην περίπτωση που έχετε παραλάβει). Σε καμία περίπτωση δεν θα δεχθούμε προϊόν που έχει χρησιμοποιηθεί ή δεν πλήρη τις παραπάνω προδιαγραφές. Σε οποιαδήποτε περίπτωση θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με το support@legende.gr.

Σε περίπτωση που τα είδη επιστραφούν κατεστραμμένα, ελλιπή, ή χρησιμοποιημένα, το ηλεκτρονικό κατάστημα legende.gr έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των ειδών και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη. Όλες οι επιστροφές για τις οποίες δεν υπήρξε πρότερη συνεννόηση μαζί μας ή δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, δεν θα παραλαμβάνονται και θα επιστρέφονται πίσω στον αποστολέα τους με χρέωση παραλήπτη.

Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη με συνεργαζόμενο μεταφορέα της legende.gr ή αποστέλλονται με μεταφορέα της επιλογής του στη διεύθυνση που θα σας υποδείξουμε. Προϊόν που επιστρέφεται με μεταφορέα της επιλογής του πελάτη και όχι με εξωτερικό συνεργάτη μεταφοράς της legende.gr, επιστρέφεται με κίνδυνο του πελάτη. Ο πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής και με τυχόν απομείωση της αξίας του προϊόντος για την διαπίστωση της οποίας η legende.gr ρητώς επιφυλάσσεται μέχρι την παραλαβή από αυτή του επιστρεφόμενου εμπορεύματος. Εφόσον παραληφθεί το προϊόν και ελεγχθεί για τυχόν απομείωση της αξίας αυτού, θα επιστρέφεται στον πελάτη κάθε χρηματική υποχρέωση προς αυτόν (π.χ. καταβεβλημένων εξόδων παράδοσης, τιμήματος) με τον τρόπο με τον οποίο αυτή η καταβολή διενεργήθηκε από τον πελάτη, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί με αυτόν.

Όλα τα προϊόντα που φέρουν εμφανώς κατασκευαστικό ελάττωμα ή παραλάβατε διαφορετικούς κωδικούς από αυτούς που παραγγείλατε αυτά θα αντικαθίστανται ή θα αποζημιώνονται, με το κόστος επιστροφής να επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου το legende.gr.

Εάν κάποιος κωδικός κατά την αλλαγή πάψει να είναι διαθέσιμος, γίνεται αντικατάσταση με ισάξιο προϊόν ή επιστροφή των χρημάτων σας.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε επιστροφή χρημάτων, το ποσό θα καταβάλλεται σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα μας υποδείξετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του πακέτου σας και αφού το legende.gr έχει ελέγξει ότι τα προϊόντα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για επιστροφή. Όταν σας ζητηθούν τα στοιχεία Τραπεζικού σας Λογαριασμού, μην παραλείψετε να σημειώσετε το Ονοματεπώνυμο του Δικαιούχου.

Εάν η πληρωμή της παραγγελίας σας έχει γίνει μέσω κάρτας ή PayPal, τότε το ποσό θα επιστρέφεται στην κάρτα ή το λογαριασμό σας στο PayPal, αντίστοιχα.

Για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, τυχόν βλάβες ή προβλήματα που θα ανακύψουν μετά την πώληση των προϊόντων στον τελικό καταναλωτή, το legende.gr δεν φέρει καμία ευθύνη. Η εγγύηση καλύπτεται αποκλειστικά από τον εκάστοτε κατασκευαστή. Έτσι και για την περίοδο ισχύς αυτής, ο πελάτης μπορεί να απευθυνθεί στο αντίστοιχο service center. Για τον σκοπό αυτό ο κατασκευαστής συνήθως συνοδεύει κάθε προϊόν με κάρτα εγγύησης και κατάλογο των κατά τόπους service centers.

Το δικαίωμα επιστροφής και υπαναχώρησης εκ των διατάξεων του ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:

Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί. Χρήση ενός προϊόντος συνιστά π.χ.: η εγκατάσταση, η θέση σε λειτουργία, η τοποθέτηση συστατικών μερών πάνω στο προϊόν.

Στις περιπτώσεις που τα παραδιδόμενα προϊόντα είναι φορείς ήχου ή εικόνας ή εικόνας και ήχου ή λογισμικού και έχουν αποσφραγιστεί από τη συσκευασία τους.

Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής (π.χ. ξυριστικές/αποτριχωτικές μηχανές, ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, μαγειρικά σκεύη κ.λπ.).

Στις περιπτώσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχομένου πάνω σε υλικό μέσο, εφόσον η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, καθόσον ο καταναλωτής έχει αναγνωρίσει ήδη κατά την παραγγελία, ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης εφόσον η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως.

Στις περιπτώσεις προμήθειας τροφίμων, ποτών ή άλλων αγαθών, που προορίζονται για τρέχουσα κατανάλωση στο πλαίσιο του νοικοκυριού και εν γένει σε περίπτωση αναλώσιμων προϊόντων εφόσον αυτά έχουν ανοιχτεί.

 

ΟΡΟΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης και επιστροφής των χρημάτων του αναιτιολόγητα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Η εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό που κατέβαλε ο καταναλωτής για το προϊόν, με τα μεταφορικά έξοδα να βαρύνουν αποκλειστικά πελάτη, εντός 30 ημερολογιακών ημερών, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο έγινε η αρχική πληρωμή, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την legende.gr. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή είναι εφικτή αν κι εφόσον:

  • Το προϊόν επιστραφεί στην αρχική του κατάσταση, σφραγισμένο, χωρίς να έχει υποστεί φθορές και δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή φορεθεί. Επίσης δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις, δεν έχουν αφαιρεθεί ή προστεθεί κομμάτια, καθώς επίσης δεν έχουν αφαιρεθεί οι ζελατίνες (από οθόνες, καντράν, κούμπωμα κ.λπ.) και κανένα άλλο προστατευτικό στοιχείο.
  • Το προϊόν επιστραφεί στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία, στην οποία και παρελήφθη, χωρίς να λείπει κανένα από τα συνοδευτικά έντυπα / έγγραφα του προϊόντος (απόδειξη, εγγύηση, οδηγίες χρήσεις κ.λπ.).

Σε περίπτωση που το προϊόν επιστραφεί κατεστραμμένο, ελλιπές ή χρησιμοποιημένο με οποιοδήποτε τρόπο, ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει το legende.gr, με ποσό τέτοιο που θα καθοριστεί από το κατάστημα, ανάλογα με την κατάσταση του προϊόντος. Προϊόν το οποίο συνοδευόταν από επιπλέον δώρο, θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το δώρο, αλλιώς θα αφαιρεθεί η αξία του δώρου από το επιστρεφόμενο ποσό. Σε γενικές γραμμές ισχύουν οι ισχύουσες διατάξεις του ν. 2251/1994 περί Υπαναχωρήσεως.

Ειδικά στις περιπτώσεις εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών και σε όσες το υλικό απαιτεί κατάλληλη τεχνογνωσία τόσο για την επιλογή του όσο και για την εγκατάσταση του και το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν αυτόνομη μονάδα, θεωρείται ότι η αποσφράγιση της συσκευασίας του συνεπάγεται αυτόματα ότι έχει χάσει τουλάχιστον το 50% της εμπορικής του αξίας και σε περίπτωση υπαναχώρησης θα πιστώνεται ανάλογα στο 50% ή και λιγότερο της αξίας τιμολόγησης. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή τυχόν δεδομένων ή άλλων προσωπικών ή μη στοιχείων αποθηκευμένων στη επιστρεφόμενη συσκευή και θα πρέπει να εξασφαλίσετε πριν την αποστολή του προϊόντος, ότι σε αυτό δεν υπάρχουν καθόλου δεδομένα και είναι στην αρχική / εργοστασιακή κατάσταση.

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρατε τον χρόνο να διαβάσετε την πολιτική μας επιστροφών, αλλαγών και το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Η ομάδα του legende.gr